Att ramla och bryta något ben är en fasa för många äldre. Men det finns mycket att göra för att slippa ramla - lära sig att hantera yrsel, stärka sin balans och kontrollera sina mediciner . Hör vad experter från olika yrkesgrupper har att säga om fallprevention - i hemmet och på särskilt boende.

Bild från "Peppar, peppar..."
Aktörer från vård- och omsorg, ideella föreningar och företag vara några som deltog på äldredagen.

Runt 75 000 läggs in på sjukhus efter fall per år, av dem är två tredjedelar över 65 år. Ibland blir fallet början till slutet. Runt 2500 äldre dör varje år till följd av skador de fått vid olyckor, oftast fallolyckor. En av dem som fallit illa mer än en gång är Birgitta Dahlborg, 83 år:

Jag stöp som en fura nere i bilgaraget. Det blev beckmörkt, mitt larm fungerade inte och jag fick ligga där en halvtimme.

Sjukgymnast Helena Ask och Birgitta Dahlborg.

Idag besöker hon och många andra äldre ”Peppar peppar – en dag för seniorers säkerhet” i Simrishamn. ”Peppar, peppar…” ordnas på flera platser i landet i samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober. Simrishamns kommun arbetar intensivt med förebyggande arbete när det gäller äldre medborgare. Det behövs: i Simrishamn finns störst andel 80-plussare i Skåne.

Kullersten -pittoreskt men svårforcerat.

Unga människor lämnar ofta småstadsidyllen, de äldre stannar kvar. Tidigare sommargäster flyttar gärna ut på Österlen när de pensioneras.
– Vi måste göra något innan, arbeta proaktivt, annars kommer våra resurser för äldre inte att räcka till i framtiden, sa Elisabeth Rubin, MAS och dagens moderator.

Tips från forskaren och sjukgymnasten

Eva Nordell är sjukgymnasten som har disputerat på fallproblematik.

En av föreläsarna på ”Peppar, peppar…” var Eva Nordell från Geriatriska kliniken på SUS i Malmö. Hon betonar vikten av att träna upp muskler och balans för att undvika fall. För friska äldre är det till exempel bra med gympa, motionsdans och promenad i skogen, gärna över stock och sten. Men för många äldre blir yrsel ett problem.  Eva Nordell menar att man inte får ge sig:

Ju mer man undviker att göra något desto sämre blir man, det blir en ond spiral. Om man utsätter sig för situationer  där man blir yr, så kan man delvis träna bort yrseln.

Detta gäller ”ofarlig yrsel”, alltså yrsel som inte beror på någon allvarlig sjukdom. Och man bör inte klättra upp på en hög pall för att byta gardiner eller liknande för att träna på att hantera yrsel. Man får träna försiktigt, eller gärna gå ut och promenera med någon som man kan hugga tag i. Stavar är ofta bra komplement. Fokus ligger på  att inte bli alltför stillasittande. Men om man ändå drabbas av en fallolycka menar hon bör man gå till botten med vad som var orsaken, gärna hos en sjukgymnast som också kan tipsa om rätt träning.

Hur undvika fall för de mest sköra äldre?

Det finns mycket kvar att göra för våra mest ömtåliga seniorer som bor på särskilda boenden. Om man äter många mediciner uppstår ofta oönskade bieffekter som t ex yrsel. Då är det viktigt med en läkemedelsgenomgång. En annan utmaning för personalen är att låta de äldre få göra de sysslor de klarar av, även om det tar tid. Det gäller att inte hjälpa till för mycket, utan att låta de äldre vara aktiva själva. För att senioren ska behålla muskler och balans är det också viktigt med individuell träning. För någon som är mycket skör kanske det räcker med  att resa sig från en stol några gånger per dag. Det är också viktigt att sätta in åtgärder i tid, när den äldre försämras på något sätt. En dag klarar man toalettbesök själv, nästa kanske någon måste följa med. Här menar Eva Nordell att personalens fingertoppskänsla är avgörande:

Studier visar att det gäller att lyssna på personalen som dagligen träffar den äldre. De ser när någon förändring är på gång och då gäller det att fånga upp det. Det är särskilt viktigt vid demens, då senioren ofta har svårt att uttrycka hur de mår.

Det är också viktigt aptit och måltider fungerar. Om man är undernärd ökar risken för att falla och att skada sig mer.

SimrishamnI Simrishamn måste seniorer med ostadiga ben också hitta trygga sätt att ta sig fram på pittoreska kullerstensgator. Kommunen har köpt in en extra robust rollator som ofta rekommenderas. Birgitta Dahlberg, 83, tycker inte det räcker. Hon hade önskat att samhällsförvaltningen hade funnits på plats för att svara på frågor om gator, trottoarer och dålig belysning.

– Det är för jäkligt att gå på kullersten med rullator och till och med min permobil har svårt att klara det.

Simrishamn jobbar på olika sätt mot fall

Hembesökarna Birgitta Halses och Lena Larsson.

Simrishamns kommun jobbar med systematisk fallprevention via Senior alert. Man är också på gång med att starta balansträning i grupp på de öppna mötesplatser för äldre som finns. För alla som fyllt 80 år erbjuds även två hembesök för att diskutera liv och hälsa. Vid det första besöket gör man också en säkerhetsgenomgång av hemmet. De flesta fallen sker på plant golv och sladdar, mattor och belysning på natten är lätt åtgärdat. Birgitta Halses, arbetsterapeut, ansvarar för hembesöken:

Det andra hembesöket är viktigt, det motiverar de äldre till förändring.

Att det ibland är si sådär med motivationen till träning vet Helena Ask, sjukgymnast som står och visar hjälpmedel och pratar om rehabilitering.

Motivationen till rehabträning hos äldre är lika varierad som hos oss andra. Ibland tar det emot. Förebyggande träning är roligare och lättare, därför är det viktigt med de aktiviteter som ordnas för äldre.

En aktivitet som är på gång är balansträning i grupp på de öppna mötesplatser för äldre som finns. Simrishamns kommun deltar också i det skånska nätverket för fallprevention, som Daniel Smedberg, utvecklingsledare på KFSK är med och koordinerar:

 I det skånska nätverket försöker vi ha ett kunskapsutbyte runt effektiva metoder och pedagogik om hur man förhindrar fall.

Gertie ÅbergGertie Ågren, SPF, Sumaros klarar balanstestet vid sjukgymnastens bord med glans.

– Jag står alltid på ett ben och torkar foten i duschen! Jag tränar fortfarande mycket. Det är svårare för dem som aldrig tränat, då blir det mer motstånd.

 

 


En kommentar till Kampen mot fall räddar liv

  1. Kampen mot fall räddar liv | Äldreomsorgsbloggen

    Pingback den 4 november, 2013 @ 10.29

    […] Att ramla och bryta något ben är en fasa för många äldre. Men det finns mycket att göra för att slippa ramla – lära sig att hantera yrsel, stärka sin balans och kontrollera sina mediciner . Hör vad experter från olika yrkesgrupper har att säga om fallprevention – i hemmet och på särskilt boende. Mer… […]

Lämna en kommentar