Tänk att bli matad bara lite för snabbt. Skeden förs in i munnen och skrapas av mot framtänderna med bestämd hand. 20 undersköterskor i Åstorp vet precis hur det känns. En dramakurs har låtit dem känna hur det kan vara att bli omhändertagen.

Nina Norén, skådespelerska och regissör som ledde dramakursen. Foto: Jenny Loftrup
Nina Norén, skådespelerska och regissör som ledde dramakursen. Foto: Jenny Loftrup

Dramaövningarna var en del av seminariet Att vara där du är – närvaro, tillit och empati inom äldrevården*.

 Det var faktiskt fruktansvärt att bli matad för snabbt med ögonbindel på, den övningen har jag tänkt mycket på efteråt, säger Valmira Durmishaj, undersköterska i larmpatrullen i Åstorp.

Övningen skedde under tystnad och med ögonbindel. Dramapedagogen och skådespelerskan Nina Norén ville ha det så eftersom personer med demens ofta ”är någon annanstans” och inte uppfattar syn- och hörselintryck lika tydligt som en frisk människa. Nina Norén:

Vi i teatergruppen har gjort mycket noggrann research för att ta reda på hur det är att leva som dement, att inte leva här och nu, utan lika mycket i sina minnen. Det är inte alltid de uppfattar vad man säger, därför är kroppsspråket extra viktigt.

KaffestundNina Norén arbetar som skådespelare och regissör för gruppen TeaterInterakt. Efter att hennes mamma drabbades av demens har hon engagerat sig mycket i hur det är att åldras med sjukdomen. Bland annat spelar hon demenssjuk kvinna i pjäsen Rymden emellanHon har också varit med och arrangerat den internationella teaterfestivalen Den tredje åldern i Lund. Seminariet med dramaövningar för undersköterskor kom till i samarbete med Malmö Högskola och Kommunförbundet. Kursledarna imponerades av modet i gruppen, att undersköterskorna vågade spela ut inför varandra och ta upp känsliga frågor till diskussion. Nina Norén:

När kroppen tar ställning följer känslorna följer med, det är något helt annat att göra än att prata om. Undersköterskorna är ofta längst ner i hierarkin och här fick de testa olika sätt att hantera svåra situationer, till exempel hur känns det att säga ifrån till chefen?

Valmira Durmishaj, deltagare.De tjugo kursdeltagarna kom från olika äldreboenden, hemvården och larmpatrullen. Olika realistiska övningar lät dem känna hur det kan vara att bli omhändertagen. Med bindel för ögonen upplevde de flesta hjälpen som obehaglig även när de hanterades varsamt. Sedan ökades takten. Att bli ledd lite för snabbt och eller satt på en stol lite för hårdhänt upplevdes som mycket obehagligt. Valmira Durmishaj, undersköterska:

Jag har tagit med mig tillbaka till jobbet känslan att vi verkligen måste ge tid och känna efter hur personen vill ha det. Det är lätt att fastna i strukturer när det är bråttom.

ingrid.bolmsjoIngrid Bolmsjö, professor i vårdvetenskap och fd sjukhuspräst, ansvarade för de intensiva etiska diskussioner som övningarna gav upphov till. Vad ska man till exempel göra man om man inte längre känner empati för de äldre? Det är ofta bråttom i vården och då är det svårt att låta påklädning och matning ta sin tid. Att varje undersköterska i varje moment känner in hur den äldre personen upplever omsorgen är ett ideal som är svårt att nå.

Under en scen ska två undersköterskor försöka ge en insulinspruta till dramapedagogen, som spelar dement och aggressiv. De håller fast henne, en sjuksköterska passerar och upplyser dem om att det är olagligt att hålla fast någon. Det blir ingen spruta. Senare dyker en dotter upp och skäller för att mamma mår dåligt av lågt blodsocker. Publiken får när som helst säga stopp och ta över en roll för att försöka hitta en lösning. De fick också prova att använda högstatus – och lågstatuskroppsspråk, för att ta reda på hur det känns att agera som till exempel chef. Kursen betydde mycket för undersköterskorna enligt utvärderingarna. Nina Norén:

Målet är att hitta mötesplatser och faktiskt uppleva att man kan ändra på saker. Undersköterskor är en grupp som det sällan satsas på trots att de är så viktiga. De behöver få ladda sina batterier tillsammans, stärkas och vidareutbildas.

Fakta:
*Annica Forsgren, samordnare för Forskning och Utveckling Välfärd på Kommunförbundet i Skåne på KFSK var initiativtagare till seminariet  Att vara där du är – närvaro, tillit och empati inom äldrevården.

*Upplägget arbetade forskaren Ingrid Bolmsjö och dramapedagogen Nina Norén fram under ett pilotprojekt i Löberöd med 10-12 undersköterskor.

*Teater Interakt är inriktade på att göra föreställningar om de grupper i samhället vars röster sällan hörs. I uppmärksammade ”No border musical” handlar det om papperslösa, och där står ensamkommande flyktingungdomar på scen tillsammans med skådespelare från teatergruppen.

*Ingrid Bolmsjö är som forskare speciellt intresserad av etiska frågor inom vårdvetenskap, särskilt vård i livets slut och de äldres vård och omsorg.

 

 


Lämna en kommentar