Sköra seniorer med många mediciner har rätt till fördjupade läkemedelsgenomgångar. Trots det får många multisjuka äldre en cocktail av mediciner som inte följs upp regelbundet. Att anställa apotekare på vårdcentraler för att åtgärda problemet är ovanligt, men Näsets läkargrupp har gjort just det.

Foto: Milan Vent
Foto: Milan Vent

Minnesproblem, yrsel och förstoppning är några vanliga biverkningar av läkemedel. De behöver inte vara allvarliga, men gör det mycket svårare för sköra seniorer att njuta av livet i vardagen. Och ibland blir symtomen allvarliga.

40% av de sjuka äldre som måste besöka sjukhus gör det på grund av Åsa Bondessonläkemedels-relaterade problem, säger apotekaren Åsa Bondesson, som doktorerat på hur man kan optimera läkemedels-behandling hos äldre.

 

Det finns ingen enskild sjukdom som orsakar fler sjukhusbesök än läkemedelsrelaterade problem. Många äter fel sorts medicin, eller tar fel doser. Tjugo procent av de läkemedel som skrivs ut hämtas inte ens ut – både överdriven och utebliven medicinering orsakar symton. Multisjuka äldre tar idag i snitt 10 preparat. Då blir det lätt rörigt, och många mediciner är svåra att kombinera med varandra. Åsa Bondesson:

Vi vet att var femte läkemedel till sjuka skrivs ut på fel sätt, många äldre får t ex för höga doser när man inte tar hänsyn till äldres nedsatta njurfunktion.

Strukturerat teamarbete med egen apotekare

De senaste 20 åren har utskrivningen av antal läkemedel till sköra äldre ökat lavinartat. Det beror till stor del på att det skapats nationella vårdprogram för olika sjukdomar, som listar vilka läkemedel som ska användas. Näsets läkargrupp i Höllviken anser att fördjupade läkemedelsgenomgångar ger ett så stort mervärde att de har anställt en apotekare. Hon heter Cecilia Lenander och berättar hur de arbetar med läkemedelsgenomgångar:

 Alla som bor på särskilt boende i Höllviken och Skanör ska få en fördjupad läkemedelsgenomgång en gång om året. Då bidrar varje profession med sin kunskap. Vi kan se att patienterna generellt mår bättre efter genomgångarna och att kunskapsnivån om olämpliga läkemedel har höjts i teamet.

Cecilia Lenander berättar att teamet ibland väljer att åka ut till särskilda boenden, för att det är ett effektivt sätt att göra många läkemedelsgenomgångar. I veckan har de besökt boendet Postiljonen. Även de patienter som är över 75 år och har hemsjukvård har rätt till en årlig fördjupad genomgång. Vid en fördjupad läkargenomgång deltar läkare, sjuksköterska, apotekare och gärna någon från äldreomsorgen. Att följa upp vilka symptom patienten har i vardagen, ger fingervisningar om vilka mediciner som inte fungerar eller ger kraftiga biverkningar.

Innan genomgången har Cecilia Lenander gått igenom läkemedelslistan och lagt pussel med de mediciner och symtom som patienten har. Ofta är det möjligt att plocka bort läkemedel som visat sig inte ge någon effekt. Ett frågeformulär med 20 frågor används för att skatta patientens symtom.

 Om man är 85 år och får hjärtinfarkt så ska man inte ha samma mediciner som en 55- åring, det gäller att tänka vad som är bra för patienten här och nu och inte om fem-tio år, man måste vara försiktig med förebyggande mediciner.

Bättre hälsa och större livsglädje är förstås viktigare än pengar när det gäller sjuka äldre och mediciner, men det finns även stora ekonomiska vinster att göra. En socioekonomisk rapport som bland andra Åsa Bondesson står bakom visade 2011 att Region Skåne kan spara hundratals miljoner genom att arbeta med läkemedelsgenomgångar enligt  LIMM-modellen som har utarbetats i Lund. Pengar sparas in genom kortare vårdtider och färre läkemedelsrelaterade återbesök och sjukhusinläggningar.

Antal olämpliga läkemedel mäts nu

Regeringen har i sin stora nationella satsning Bättre liv för sjuka äldre satt upp mål för att minska andelen olämpliga läkemedel. Som morot finns prestationspengar som delas ut ifall vi lyckas sänka antalet olämpliga läkemedel. Med start i april 2013 så görs mätningar. För att få ta del av prestationspengarna måste en statistiskt signifikant sänkning visas i minst fyra av sex månader, mellan april och september.

Pengarna fördelas med 70% till kommunen och 30% till Region Skåne, för de som klarar målet. De hälsovalsenheter som ligger dåligt till erbjuds utbildning under maj av så kallade äldregeneraler, läkare med speciell kompetens inom området. Skåne har traditionellt legat högt vad det gäller antalet olämpliga läkemedel till seniorer. Men medvetet arbete sedan 2007 har lett till en markant sänkning, idag snuddar Skåne nästan vid det nationella genomsnittet.


En kommentar till Bättre läkemedelsgenomångar ger friskare sjuka äldre

  1. Bättre läkemedelsgenomångar ger friskare sjuka äldre | Äldreomsorgsbloggen

    Pingback den 7 maj, 2013 @ 10.24

    […] Sköra seniorer med många mediciner har rätt till fördjupade läkemedelsgenomgångar. Trots det får många multisjuka äldre en cocktail av mediciner som inte följs upp regelbundet. Att anställa apotekare på vårdcentraler för att åtgärda problemet är ovanligt, men Näsets läkargrupp har gjort just det. Läs mer på kfsk.se… […]

Lämna en kommentar