Ny skånsk handlingsplan för 2014

Östra Göinge foto Ola Winquist

En handlingsplan för vård och omsorg av sjuka äldre har antagits av Region Skåne och Kommunförbundet. Här hittar du som är chef exakt vad som krävs för att få del av prestationspengar. De fem olika målområdena är: god vård vid demens, preventivt arbetssätt, god läkemedelsbehandling, god vård i livets slutskede och sammanhållen vård och omsorg. Även psykisk hälsa hos sjuka äldre är ett prioriterat område.

Läs mer