Vad händer om vi gör tvärtom?

Dagen startade med paneldiskussion.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare hos äldre men ändå är det ett eftersatt område. Att ha ont i själen är svårare att prata om än hur man lägger om ett trycksår. Skåneveckan för psykisk ohälsa arrangeras för att öka kunskapen, ge hopp och skapa samtal kring ämnet. Den 6 oktober samlades 250 representanter från kommuner, landsting, äldreomsorgen, psykiatrin och politiker i Eslövs Medborgarhus för en inspirationsdag.

Läs mer

Mer vård i hemmet i framtiden

Mötet hölls i Anselmsalen i Lund.

Den 29 september samlades representanter från majoriteten av Skånes kommuner tillsammans med primärvård och sjukhusrepresentanter för ett Ledningskraftsmöte i Lund. Bland annat diskuterades arbetet som pågår med förslaget till ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Det nya avtalet beräknas vara på plats någon gång under 2016.

Läs mer

Dratta ente omkull!

För andra året i rad uppmuntrar vi berörda organisationer i Skåne att arrangera aktiviteter för att medvetandegöra om att det går att minska antalet fallolyckor bland äldre! Bakgrunden till denna kampanj är FN:s internationella äldredag som infaller den 1 oktober varje år.

Läs mer

Film om delaktighetsmodellen

Som en del i arbetet med att informera om Delaktighetsmodellen har vi nu tagit fram en film där en grupp skådespelare från Slangbellans FORUM-teatergrupp från Diabasens dagliga verksamhet har hjälpt oss iscensätta de olika momenten. Vi har också intervjuat brukare, personal, Brukarvägledare och Vägledare om hur det är att arbeta med modellen.

Läs mer

Stort intresse för delaktighetsmodellen

Allt fler vill jobba med Delaktighetsmodellen.

- Vi märker ett stort intresse för Delaktighetsmodellen. I våras hade vi så många som ville gå vägledarutbildningen att vi fick tacka nej till några, som får vänta till kursen nu i höst, berättar RoseMarie Hejdedal. Arbetssättet infördes i Skåne för sju år sedan och hittills har ungefär 250 Vägledare och 20 Brukarvägledare utbildats i hur man arbetar med modellen.

Läs mer

Rum för sinnen väcker minnen

Tre nya upplevelserum invigdes på demensboendet Astern i Åstorp den 22 maj. Personalen från tre olika avdelningar har arbetat med att ta fram tre olika teman och skapat de olika miljöerna; sjö och brygga, skog och SPA. Tanken är att miljöerna ska tala till alla sinnen med dofter, ljud, bilder och föremål. Rummen ska inbjuda till lugna och sköna stunder för brukarna och förhoppningsvis sätta lite guldkant på tillvaron.

Läs mer