Utvärderingsverkstäder lyfter fram brukarnas åsikter

Utvärderingsverkstaden presenterades på konferensen.

Under hösten har flera skånska kommuner prövat utvärderingsverkstäder i sitt arbete med delaktighet och man har valt att fokusera på helt olika frågor. 
I Höganäs tittade man på om det går att mäta delaktighet, i Staffanstorp ordnade man grupparbeten om trivsel på boendena och i Landskrona handlade utvärderingsverkstaden om brukarnas åsikter om de gemensamma boråden.

Läs mer

Jonas har ett cp-rikt liv

Jonas Helgesson var en av dem som var med i Eslöv i november för att prata om sina tankar kring ”Hur kan man skapa delaktighet?” Han gjorde det på sitt eget sätt i en fenomenal kombination av skratt och kloka tankar, först om faran med att dela in människor i olika grupper istället för att se individen.

Läs mer

Vad händer om vi gör tvärtom?

Dagen startade med paneldiskussion.

Psykisk ohälsa blir allt vanligare hos äldre men ändå är det ett eftersatt område. Att ha ont i själen är svårare att prata om än hur man lägger om ett trycksår. Skåneveckan för psykisk ohälsa arrangeras för att öka kunskapen, ge hopp och skapa samtal kring ämnet. Den 6 oktober samlades 250 representanter från kommuner, landsting, äldreomsorgen, psykiatrin och politiker i Eslövs Medborgarhus för en inspirationsdag.

Läs mer